Sitemap

Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.


Media Skills   

Field Public Relations is an independent Australian-owned company widely experienced in all areas of the media.

The Media   

Field Public Relations adopts various strategies to boost client relations with the media.

Conferences   

Field Public Relations is a leader in the management of the communications and media components of major conferences and seminars.


sitemap  privacy
bulit by Bridgehead... powered by WebTemplate